Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. podala žádost na MŠMT o označení oboru vzdělání 82-41-M/02 užitá fotografie a média jako oboru dobíhajícího z důvodu postupného ukončení činnosti naší střední školy. Důvodem označení jsou závazky vůči stávajícím žákům, kteří konají maturitní zkoušky na naší škole. Následně bude po splnění těchto závazků podána žádost o výmaz střední školy z rejstříku škol a školských zařízení. O toto označení oboru a následný výmaz jsme požádali ve prospěch jiné střední školy. Informace o maturitách 2020/2021

Milí maturanti,

v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti školy ke konci šk. roku 20/21 se opravné termíny maturitní zkoušky uskuteční dle datumu společné čísti a v druhé polovině června. S přihlášenými maturanty je v kontaktu Bc. Černý, ředitel školy. Případné další dotazy směřujte na
info@souvin.cz

MgA. Pavel Hiřman, statutární zástupce školy

Bc. Daniel Černý, ředitel školySídlo školy - zámek Skalsko
Sídlo školy - zámek Skalsko

 Čtyřletý maturitní obor 
Užitá fotografie a média filmová a televizní – kód oboru: 82-41-M/02


Jednotné přijímací písemné testy z matematiky a českého jazyka, které vyhlásilo MŠMT,  se na naší škole nekonají! Konají se talentové zkoušky (viz přijímací zkoušky).

Státní maturitní zkouška z matematiky se na naší škole nebude konat - pouze maturitní zkoušky z českého jazyka a anglického jazyka.
Naši maturanti vykonali Státní maturitní zkoušku se 100 % úspěchem!


Rozhovor s ředitelem školy v Signál rádiu

Školní rok 2018/2019

Rozpis výuky a rozvrhy

http://www.fofitv.info/file/Rozpis výuky.docx 1. pololetí

Máme aktualizovaná volná místa. Více info zde : http://www.fofitv.info/volna_mista


Dny otevřených dveří
Každou sudou neděli od 10.00 do 16.00 hodin.

Při vážném zájmu o studium na naší škole
Návštěva naší školy je možná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě,
(tel. 315 694 752 nebo 603 843 285 mezi 10:00 a 16:00 hodinou), abychom mohli připravit
konzultaci fotografií uchazečů o studium.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde a zaslat jí vyplňěnou na email školy.

Přihláška ke studiu


http://www.fofitv.info/file/prihlaska_ke_studiu.xls


Proběhnuté akce pro
školní rok 2018/2019


Projekt Erasmus+


Logo Erasmus

LOTYŠSKO - ZEMĚ NA POMEZÍ
aneb
Oči studentů dokořán III
Zájezd do Rigy ve dnech 26. října - 11. listopadu 2018


Znak města Riga

Znak města Riga


Mobilty byly financované EU programem Erasmus+
Více informací se můžete dozvědet na FB stránkách projektu:
nebo mezinárodních projektů a stáží školy - Erasmus:
https://www.facebook.com/erasmusplus.oci.studentu.dokoran.fofitv?ref=hl
video z projektu:
https://www.facebook.com/843704909028428/posts/2332383590160545/?app=fbl

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusright_en.jpg


Historie obce a zámku Skalsko
První písemná zmínka o obci je z roku 1352. Před rokem 1560 získal podíly obce kostel sv. Michala v Praze. V roce 1632 přešel tento kostel do majetku řádu Servitů. Ti postavili ve Skalsku barokní zámek jako letní sídlo, které sloužilo spíše úředníkům. Roku 1809 koupil obec i zámek kníže Karel z Rohanu, posledními feudálními majiteli pak byla od roku 1843 knížata z Thurnu a Taxisu.
  
                                                                          Znak obce Skalsko


Střední škola fotografická, filmová a televizní, o. p. s.
První výuka začala v září roku 2007. Během desetileté historie získala škola prestižní postavení mezi středními školami nejen ve Středočeském kraji, ale i v celé republice a v zahraničí.

V rámci vzdělávacího programu EU Leonardo da Vinci a Erasmus+ spolupracujeme s celou řadou zahraničních škol, kde se naši studenti účastní vzdělávací odborné stáže a kde přednáší i naši odborní lektoři.

První zahraniční odbornou praxi absolvovali naši studenti v oblasti polského města Gdaňsk, dále se zúčastnili týdenní stáže v Anglii, Francii, Holandsku a Belgii. 
Škola se účastní fotografických výstav v galeriích v Praze, Drážďanech, Bratislavě a ve Vídni.

Vedle všeobecných předmětů se škola s důrazem na studium českého a anglického jazyka zaměřuje i na výuku odborných předmětů - Dějiny výtvarné kultury, Dějiny filmu a fotografie, Výtvarná příprava, Technika a technologie fotografie a filmu, Dramatická tvorba, Filmová a fotografická tvorba atd. Studenti se nespecializují na jednotlivé filmové  a fotografické obory, ale učí se základním znalostem všech filmových a fotografických činností - dramaturgie, scenáristika, režie, kamera, strih, užitá fotografie, fotografický design atd.

Cílem naší školy je příprava nové generace mladých filmových talentů vzdělaných v umění fotografické, filmové a televizní tvorby. Na mezinárodních festivalech filmových škol získávají naši studenti hlavní ceny ve všech kategoriích.

Ke studiu na naši školu jsou přijímáni nejen studenti ze základních škol, ale i studenti a absolventi z jiných středních škol (přestupy z jiných škol se posuzují individuálně a jsou možné i v průběhu školního roku).

Studenti školy mohou bydlet v našem Domově mládeže. Kromě studentů zde bydlí i externí odborní lektoři, kteří pracují se studenty i v pozdně odpoledních hodinách a o víkendech.

Výuka na naší škole probíhá v cyklech - 1. týden je výuka od úterý do neděle (o víkendu má každý obor jeden den volna), 2. týden od pondělí do čtvrtka (výuka končí v 11.40 hodin), studenti se rozjíždí do svých domovů a vrací se opět v pondělí během dne.

aktualizace dne 24.11.2019