Vítejte na stránkách
 
Střední školy fotografické, filmové a televizní, o.p.s.
 
 
Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s., schválená MŠMT v r. 2006, sídlí na zámku v malé obci Skalsko u Mladé Boleslavi (viz kontakt).

Vzdělávací program je zaměřen na specifický maturitní obor Užitá fotografie a média filmová a televizní, RVP 82-41-M/02. 


S výukou začala v r.2007 a nyní už pátým rokem upevňuje své postavení mezi středními školami nejenom Středočeského kraje - studenty má z celé republiky i ze zahraničí. S několika zahraničními školami také spolupracuje v rámci programu Leonardo da Vinci. A hned v roce 2008 hostila slovenské studenty ze soukromé střední filmové školy v Košicích, na podzim roku 2009 absolvovali studenti ze Skalska fotografickou a filmovou týdenní praxi v okolí polského města Gdaňsk, na pobřeží Baltického moře (blíže viz fotogalerie), další projekty průběžně připravujeme (blíže viz  aktuálně)

Škola ve Skalsku má vlastní domov mládeže (viz o škole), kde je ubytována většina studentů a pobývají zde i dojíždějící odborní lektoři z Prahy a jiných míst republiky. Odborní pedagogové a vychovatelé tak mohou pracovat se studenty v průběhu celého dne.

Ve školním roce 2010/2011 měla škola první maturanty u prvních státních maturit s výsledkem velmi potěšitelným, uspěli všichni.

Stejně jako na jiných středních školách jsou i zde základem vzdělávání všeobecné předměty s důrazem na ČJ, AJ a další cizí jazyk. Vzhledem k humanitnímu zaměření preferuje škola též předměty jako jsou Dějiny výtvarné kultury a řadu odborných uměleckých předmětů tvořících základ znalostí fotografické, filmové a televizní tvorby – užitá fotografie, technika a technologie, dějiny fotografie a filmu, dramaturgie a scenáristika, režie, kamera, zvuk, skript, střih a produkce. Všechny odborné předměty provází mnoho hodin praxe, která přesahuje rámec předepsaných osnov oboru.

Filmové umění je kolektivní, proto má mnoho profesí. Na úrovni střední školy však nelze specializovat studenty  na jednotlivé filmové obory. V jednotlivých odborných předmětech se tak všichni učí základním znalostem všech těchto oborů, aby po maturitě mohli pracovat jako asistenti v kterémkoliv z nich, nebo se mohli se znalostí věci rozhodnout pro studium jednoho z oborů na vysoké škole. Uplatnění jistě najdou také v mnoha regionálních televizních studiích. Cílem školy je tedy příprava nové generace mladých filmových talentů, lidí vzdělaných v umění fotografické, filmové a televizní tvorby zaměřené na reportážní, dokumentární, populárně-vědeckou, instruktážní, propagační a multimediální oblast. Obor Užitá fotografie, rozšířený vzdělávacím programem školy o média filmová a televizní, přivádí na tuto školu nejen žáky ZŠ, ale i studenty jiných středních škol. Některé zájemce o studium tohoto zajímavého oboru možná odrazují přijímací zkoušky. Řada středních škol je v posledních letech zrušila v důsledku nedostatku uchazečů a také v souvislosti se zavedením nových pravidel přijímacího řízení. - To však na umělecké škole není možné, protože uchazeči musejí absolvovat talentovou přijímací zkoušku, na které předkládají své fotografie a literární práce, případně své první video filmy, aby prokázali talentové předpoklady (viz o škole: přijímací zkoušky). Přitom každému uchazeči škola nabízí možnost předem konzultovat své práce s odbornými lektory školy. Nehodnotí se však technická kvalita fotografií, ale schopnost uchazečů vnímat výřezem hledáčku kompozici a světlo tak, aby snímky zaujaly diváky. Pokud tohle uchazeči splňují, a umějí se gramotně vyjadřovat v ústním i písemném projevu, mají předpoklady být přijati, i když zatím fotografují třeba jen mobilním telefonem. Řemeslným dovednostem je naučí škola, která vede studenty individuálním přístupem k vlastnímu tvůrčímu vývoji.


Za Střední školu fotografickou,
filmovou a televizní, o.p.s.

MgA. Pavel Hiřman, ředitel