Den otevřených dveří
v úterý 31. května 2016
  
v čase 11:00 - 13:00

úterý 7. a 14. června 2016 
v čase 11:00 - 13:00  

žádáme s předstihem kontaktovat sekretariát Ulinovich.h@fofitv.cz 


                        přijímací zkoušky proběhnou ve středu 15. června od 13:00 hod.

                                          (viz. přijímací zkoušky)
 
           

Co je FoFiTv Skalsko ?
 
 Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s., je zapsána v rejstříku škol MŠMT od roku 2006, 
IZO: 651018048. Sídlí v historickém objektu zámku, v obci Skalsko u Mladé Boleslavi (viz kontakt).

Školní vzdělávací program rozšiřuje výuku čtyřletého maturitního oboru
Užitá fotografie a média filmová a televizní – kód oboru: 82-41-M/02 S výukou svého specifického oboru začala v r. 2007. Dnes má už prestižní postavení mezi středními školami nejenom ve Středočeském kraji, ale v celé České republice i v zahraničí. S několika zahraničními školami také spolupracuje v rámci vzdělávacího programu EU Leonardo da Vinci. V letech 2008 a 2009 hostila slovenské studenty Soukromé střední umělecké školy filmové z Košic. Nyní už podruhé absolvují naši studenti vzdělávací odbornou stáž ve Vysokých Tatrách a následně v Košické škole, kde se prezentují se svými přednáškami také naši odborní lektoři.  

Zahraniční stáže, praxe a exkurze jsou od počátku standardní součástí naší odborné výuky. První zahraniční fotografickou a filmovou praxi absolvovali naši studenti na pobřeží Baltického moře, v oblasti polského města Gdaňsk, už v roku 2009. Od té doby vyjíždějí za novými zkušenostmi do světa každý rok. Absolvovali týdenní pobyty v Londýně i v Paříži a navštívili také Holansko a Belgii. Pravidelně jezdí na fotografické výstavy a do galerií v Praze, v Drážďanech, ve Vídni i v Bratislavě.  (viz fotogalerie) Umožňuje nám to vlastní školní autobus. Proto můžeme připravovat stále nové další akce. (viz aktuálně)

Škola ve Skalsku má také vlastní domov mládeže (viz o škole), kde je ubytována většina studentů a pobývají zde i dojíždějící odborní lektoři vysokých škol z Prahy a kvalifikovaní profesionálové z celé republiky. Odborní pedagogové a vychovatelé tak pracují se studenty často i ve večerních hodinách.

Školní rok 2010/2011 byl završen první maturitou našich studentů, která byla také první státní maturitou, navíc u nás pod dohledem České školní inspekce. Přitom výsledek byl velmi potěšitelný, uspěli všichni studenti.

Stejně jako na jiných středních školách jsou i zde základem vzdělávání všeobecné předměty s důrazem na ČJ a AJ. Vzhledem k humanitnímu zaměření preferuje škola též předměty, jako jsou Dějiny výtvarné kultury a řadu odborných uměleckých předmětů tvořících základ znalostí fotografické, filmové a televizní tvorby – užitá fotografie, fotografický design, technika a technologie, dějiny fotografie a filmu, dramaturgie a scenáristika, režie, kamera, zvuk, skript, střih a produkce. Všechny odborné předměty provází mnoho hodin praxe.

Filmové umění je kolektivní, proto má mnoho profesí. Na úrovni střední školy však nelze specializovat studenty  na jednotlivé filmové obory. V jednotlivých odborných předmětech se všichni učí základním znalostem všech filmových oborů, aby po maturitě mohli pracovat jako asistenti v kterémkoliv z nich, nebo aby se mohli se znalostí rozhodnout pro studium jednoho z těchto oborů na vysoké škole. Praxe ukázala, že uplatnění nacházejí také v mnoha regionálních televizních studiích, které jsou dnes díky internetu téměř v každém městě. Cílem školy je tedy příprava nové generace mladých filmových talentů, lidí vzdělaných v umění fotografické, filmové a televizní tvorby zaměřené na reportážní, dokumentární, populárně-vědeckou, instruktážní, propagační a multimediální oblast. Obor Užitá fotografie, rozšířený vzdělávacím programem školy o média filmová a televizní, přivádí na tuto školu nejen žáky ZŠ, ale i studenty jiných středních škol. Některé zájemce o studium tohoto zajímavého oboru odrazují možná přijímací zkoušky. Řada středních škol je v posledních letech zrušila, protože mají nedostatek uchazečů a také v souvislosti se zavedením nových pravidel přijímacího řízení.
Na škole s uměleckým oborem to však není možné, protože uchazeči musí prokázat, že mají talentové předpoklady. Proto u talentové zkoušky předkládají své fotografie a literární práce, případně své video filmy, (viz přijímací zkoušky). Každému uchazeči naše škola nabízí možnost předem konzultovat své práce s odbornými lektory. Nehodnotí se technická kvalita fotografií, ale schopnost uchazečů vnímat výřezem hledáčku kompozici a světlo tak, aby snímky zaujaly diváky. Pokud tohle uchazeči splňují, a umí se gramotně vyjadřovat v ústním i písemném projevu, mají předpoklady být přijati, i když zatím fotografují třeba jen mobilním telefonem. Řemeslným dovednostem je naučí škola, která vede studenty individuálním přístupem k vlastnímu tvůrčímu vývoji. Za Střední školu fotografickou,
filmovou a televizní, o.p.s.

MgA. Pavel Hiřman