KONTAKTY

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s.
Zámek Skalsko, čp.1
294 26 Skalsko

zakladatel a ředitel školy
ředitel FoFiTv o.p.s. a pedagog
filmových předmětů 
MgA. Pavel Hiřman 
hirman.pavel@fofitv.cz
+420 603 843 285
   
administrativní pracovnice, Hana Ulinovich
účetní (příjímací řízení)

Ulinovich.h@fofitv.cz, fofitv@gmail.com 
+420 315 694 752
   
 zakladatel školy Mgr. Dušan Walter
  walter@dwagentura.cz
  +420 602 548 922
   
   
starostka obce Skalsko,
za zakladatele školy, členka
správní rady 

Jana Svobodová
skalsko@skalsko.cz

   
Vyučující a ostatní zaměstnanci školy

 
vyučující ČJ*,  Mgr. Miloslava Vaňková 
  miloslava.vankova@email.cz 
   
vyučující AJ*  Mgr. Marcela Černohorská
  matumka@email.cz
   
vyučující ZSV a BiE, DVK* Mgr. Jaromír Šebek
a předseda školské rady sebek.jaromir@seznam.cz
   
vedoucí oboru fotografie Bc. Kamil Voděra
  fotograf@foto-grafika.cz
   
vyučující Drat, CH, D-20* Mgr. Jakub Skalák
  Skalak.J@seznam.cz
 
vyučující DVK*    


vyučující Etika a estetika                                 

Mgr. Lucie Kodišová
lucie.kodisova@gmail.com

Mgr. Michal Milko
michalmilko@email.cz
   
vyučující VP* Bc. Přemysl Boehm 
   
vyučující M, Fy, Ek, Pro*  Mgr. Věra Ottomanská 
  vottomanska@seznam.cz
   
vyučující DFi* Bc. Marek Benda
bendiys@seznam.cz
 
dramaturgie a tvorba audiovizuálního díla

MgA. Erik Richard Hromádko 
erikrichardh@gmail.com

filmové semináře, film. tvorba

BcA. Jan Strejcovský
jan.strejcovsky@seznam.cz
   
vyučující TV* Mgr. Václav Hojka 
vaclav.hojka@seznam.cz
   
vyučující IT* Jan Slánský
  honza.slansky@gmail.com
   
vychovatelka Kateřina Humlová
  kacahumlova@seznam.cz
+420 736 620 865
   
vedoucí školní jídelny a domova mládeže

Anna Hiřmanová
Anina247@seznam.cz


*
ČJ Český jazyk
AJ Anglický jazyk
ZSV Základy společenských věd
BiE Biologie a ekologie
DVK Dějiny výtvarné kultury
VP Výtvarná příprava
DFi Dějiny filmu
Ek Ekonomika
TV Tělesná výchova
IT Informační technologie
Matematika
Fy Fyzika
Pro Produkce
Drat Dramatická tvorba
CH Chemie
D-20 Dějiny 20.století


Partneři školy:Děkujeme sponzorům za jejich podporu.