Doporučujeme navštívit nás po předchozí telefonické domluvě,
abychom mohli při vaší návštěvě konzultovat fotografie uchazečů
v době od 10:00 do 16:00

Doplňující přijímací talentové zkoušky 
se budou konat v pondělí 15.5.2017 od 10:00

Přihlášky zasílejte do 5.5.2017

Poslední kolo 
přijímacích talentových zkoušek
se bude konat v pondělí 12.6.2017

Přihlášky zasílejte do 2.6.2017

         
kontakt: Ulinovich.h@fofitv.cz

Pozn.: na základě individuálních žádostí škola umožňuje přestupy 

  
Možnosti a podmínky studia:
Škola poskytuje zdravotně způsobilým chlapcům a dívkám úplné střední vzdělání ukončené maturitou. Podmínkou pro studium je zakončení základní školy a úspěšné vykonání talentové zkoušky. Přijímáme také žáky z jiných středních škol, kteří přestoupí z důvodu zájmu o náš studijní obor. Počet přijímaných žáků do prvního ročníku 2016/2017 je omezen na maximální počet 15 studentů.

Pro úspěšné absolvování talentové zkoušky doporučujeme zájemcům konzultovat předem s odbornými pedagogy naší školy fotografie, které chtějí předložit ke zkoušce. Konzultace lze uskutečnit při osobní návštěvě školy, nebo zasláním digitálních snímků na e-mailovou adresu školy.
Nemáme stanovený Dne otevřených dveří. Zájemci nás mohou navštívit v průběhu roku kdykoliv po předchozí domluvě s vedením školy.

Průběh přijímací zkoušky:
Písemný test zaměřený na všeobecné kulturní znalosti. Výsledky testu jsou pro nás spíše orientační, protože výuka s tímto zaměřením bývá na školách nižšího stupně na nízké úrovni.
Součástí testu je krátká literární práce na zadané téma.

Hlavní část zkoušky spočívá v prezentaci fotografií, případně video filmů, a v ústním pohovoru na téma, co uchazeče přivádí na školu s našim zaměřením, protože podmínkou dobrých výsledků je nadšení pro práci ve zvoleném oboru.

Hodnocení zkoušky mohou kladně ovlivnit literární a výtvarné práce v počtu max. 5 kusů, které uchazeč předloží u talentové zkoušky.

Obsah talentové zkoušky: 
Uchazeč předloží 24 až 30 vytištěných fotografií v pohlednicovém formátu. Z těch vybere, podle vlastního uvážení, pět nejzdařilejších fotografií, které dodá ve větším formátu 13x18 cm. Fotografie by měly být pořízeny bez použití blesku. Série několika fotografií mají vytvářet krátké tematické celky - portréty, lidé, ulice a uličky města, krajina s řekou, potokem, nebo s cestou, nalezené zátiší. Jednotlivé série fotografií by měly být provázené stručným doprovodným textem s popisem kde, proč a jak snímky vznikly, a podle jakého hlediska autor provedl výběr snímků dodaných ve větším formátu.
Všechny předložené fotografie budou uloženy na digitálním nosiči CD, nebo DVD, označeném rokem zkoušky a jménem autora. Digitální nosiče zůstávají v archivu školy.
Pokud některý uchazeč fotografuje na analogový negativ, předloží vyvolané zvětšeniny v požadovaném formátu a negativy snímků, pokud možno naskenované a vypálené na CD či DVD nosiči.  
 
Obsah zkoušky zájemců o video tvorbu:
Uchazeči, kteří již pracují s videokamerou, předloží své videofilmy střižené na PC v délce do 5 minut, vypálené na DVD nosiči. To však nevylučuje podmínku dodat požadované fotografie vytištěné a vypálené na CD či DVD nosiči, protože na fotografii se nejlépe prokáže úroveň autorova vnímání světla a výtvarného cítění, které jsou základem každého fotografického i filmového záběru. Přitom zatím pro nás není důležitá technická a řemeslná úroveň snímků. Tomu naučí škola. 

Všechny práce uchazeči přinesou k přijímací zkoušce podepsané a uložené v pevných deskách se jménem autota a rokem přijímací zkoušky.